Arkadiusz Janicki

user-centered software engineer

Projektowanie zorientowane na użytkownika
– poprawa użyteczności systemu Hinc

praca magisterska – Arkadiusz Janicki
Promotor: dr Ewa Gurbielprezentacja pracy podczas obrony:


pobierz pracę


Streszczenie

Praca zawiera wprowadzenie do tematyki projektowania zorientowanego na użytkownika, opisuje wybrane metody użyteczności i ich zastosowanie do przeprojekowania interfejsu rzeczywistego systemu.

W części pierwszej przedstawiono w zarysie historię ewolucji metod związanych z interakcją człowiek-komputer, użytecznością i projektowaniem zorientowanym na użytkownika. Opisano też popularne metody użyteczności takie jak ocena heurystyczna, testy użyteczności czy prototypowanie.

Druga część pracy opisuje doświadczenia z sześciomiesięcznej praktyki w siedzibie firmy Nec Plus Ultra, której celem była poprawa użyteczności jednego z produktów firmy. W trzeciej części znajdują się załączniki z raportami z wykonanych prac.

Słowa kluczowe

projektowanie zorientowane na użytkownika, użyteczność, prototypowanie, ocena heurystyczna, testy użyteczności, user-centered design, ucd, usability, prototyping, heuristics evaluation, usability testing